#
Inostalex Zogłowek Spółka komandytowa
ul. Powstańców Warszawskich 31
41-902 Bytom
NIP 6452474886
REGON 241079390

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000520117

Reprezentacja Spółki:
Komplementariusz – Adam Zogłowek
e-mail: biuro@inostalex.pl
Prokurent Elżbieta Kosidło
e-mail: kosidlo@inostalex.pl
Prokurent Tomasz Gabryś
e-mail: gabrys@inostalex.pl
Rzetelna firma