#
Inostalex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Ks. dr. Knosały 115
41-922 Radzionków
NIP 6452474886
REGON 241079390

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000520117

Reprezentacja Spółki:
Komplementariusz – Prezes Zarządu Inostalex Sp. z o.o. Adam Zogłowek
e-mail: biuro@inostalex.pl
Prokurent Elżbieta Kosidło
e-mail: kosidlo@inostalex.pl
Prokurent Tomasz Gabryś
e-mail: gabrys@inostalex.pl
Rzetelna firma