#
Inostalex Zogłowek Spółka komandytowa
ul. Powstańców Warszawskich 31
41-902 Bytom, Poland
NIP (VAT No.)  PL6452474886
REGON 241079390

District Court Katowice Wschód w Katowicach, VIII Commercial Department of National Court Register
KRS No.: 0000520117

Legal representation of the Company:
General Partner – Adam Zogłowek
e-mail: biuro@inostalex.pl
Commercial Proxy - Elżbieta Kosidło
e-mail: kosidlo@inostalex.pl
Commercial Proxy - Tomasz Gabryś
e-mail: gabrys@inostalex.pl
Rzetelna firma