#

Informacje ogólne


Oferujemy odkuwki matrycowe, swobodnie kute oraz pierścienie kuto-walcowane ze stali:
• węglowych,
• niestopowych,
• stopowych,
• odpornych na korozję,
• stopów metali nieżelaznych
Norma wykonania wg EN,PN, DIN, NFA, BS, ASTM. Możliwym jest także dodatkowy odbiór TÜV, DNV, BV, ABS, UDT, PRS, GL, LRS.
Stan dostawy:
• surowy,
• skórowany,
• obrobiony cieplnie,
• obrobiony mechanicznie.
Dodatkowo oferujemy badania własności mechanicznych, ultradźwiękowe, metalograficzne, magnetyczno-proszkowe i penetracyjne oraz badania specjalne takie jak test DWT, test pęknięć pod wpływem wodoru, test korozji naprężeniowej pod wpływem siarczków, test korozji wg ASTM G48-A262, K1C - próba odporności na pękanie i inne - stosownie do wymagań Klienta.
Rzetelna firma