#

Zmiana nazwy spółki

Inostalex Zogłowek spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Powstańców Warszawskich 31 dawniej jako: Inostalex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 31, Bytom (41-902) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000520117, NIP 6452474886 , Regon 241079390
Szanowni Państwo, z uwagi na zmiany, jakie zostały dokonane w dniu 31 maja 2021r. w umowie reprezentowanej przeze mnie spółki komandytowej związane z wyjściem ze Spółki części wspólników (w tym dotychczasowego komplementariusza – spółki Inostalex Sp. z o.o.), która to Spółka do tej pory prowadziła działalność gospodarczą pod firmą Inostalex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu, zmianie uległa firma Spółki, która z dniem 31 maja 2021r. przybrała nazwę: Inostalex Zogłowek spółka komandytowa.
Jednocześnie wskazuję, że zmianie nie uległy żadne inne dane Spółki, w tym zwłaszcza jej siedziba, adres, numer NIP, REGON czy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o uwzględnienie nowej firmy Spółki we wszelkich dokumentach (w tym zwłaszcza dokumentach księgowych i fiskalnych), które mogą być przez Państwa wystawiane na Spółkę w związku z prowadzoną współpracą gospodarczą.
Z poważaniem,
Adam Zogłowek
Komplementariusz
Rzetelna firma